La Guixeta

Disseny de l’estratègia de comunicació per al llançament de la plataforma scenESS.coop i la definició d’accions adreçades a la captació de sòcies i a la captació de fons a través de petits i grans donants, així com la construcció d’una comunitat potent i estable en el temps al voltant del projecte. Dissenyar els dispositius per tal de teixir aliances amb altres actors en l’àmbit de la cultura, la economia social i l’administració pública.

L’encàrrec es complementa amb el disseny de la imatge corporativa de la Guixeta, un manual d’aplicació gràfica i un dossier de presentació per als públics i les creadores.