Fundació Bofill

Categoria

La Fundació Bofill és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1969 amb l’objectiu de promoure la transformació i el canvi social del nostre país. 

Hem col·laborat realitzant un procés d’anàlisi per a definir quins són els millors models per a la creació d’una base social compromesa amb la qual establir un vincle centrat en el valor diferencial del propòsit de la Fundació.